Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp UBND tỉnh thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tin theo lĩnh vực Kinh tế, xã hội  
Phiên họp UBND tỉnh thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Chiều ngày 24/6/2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Dự phiên họp còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố...
IMG_5295.jpg
Toàn cảnh phiên họp

Theo báo cáo tại phiên họp, 6 tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid –19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thu ngân sách, hoạt động du lịch, xuất nhập khẩu tăng trưởng khá. Văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid- 19 đạt hiệu quả. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 19.372,8 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 46,6% kế hoạch năm. GRDP bình quân đầu người ước đạt 36 triệu đồng, bằng 46,8% kế hoạch năm; thu cân đối ngân sách Nhà nước ước đạt 7.309,7 tỷ đồng, đạt 78% dự toán Trung ương giao, bằng 76% dự toán địa phương; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 17.008,9 tỷ đồng, bằng 46,3% kế hoạch năm; giải quyết việc làm mới cho 9.750 lao động, bằng 55,7% kế hoạch năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 37,2%. Đến nay, tỉnh đã có 9 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Tại hội nghị,  đại biểu đã thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm trong điều kiện dịch Covid -19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các đại biểu nhấn mạnh: Tỉnh cần tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; khẩn trương nắm bắt tình hình để điều chỉnh giải pháp thu hút FDI phù hợp. Tiết giảm tối đa chi thường xuyên; chống tiêu cực, lãng phí trong thu, chi ngân sách nhà nước, cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm; đẩy mạnh việc thu ngân sách ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã, doanh nghiệp. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ những vướng mắc thể chế đầu tư công, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng…

IMG_5286.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy kết luận phiên họp

Trên cơ sở những phân tích, đóng góp ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 nên có ý nghĩa rất quan trọng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung thêm những tồn tại hạn chế (trong đó có tồn tại, hạn chế đến từ nguyên nhân chủ quan) vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong 6 tháng đầu năm. Phối hợp với ngành Thống kê rà soát thống nhất con số cụ thể. Trong phần mục tiêu giải pháp của nhữ​ng tháng cuối năm bổ sung thêm giải pháp về tiếp tục xây dựng các nghị quyết, các cơ chế chính sách phấn đấu xong trong năm 2021. Trong các nhiệm vụ đột phá phải xây dựng nhiệm vụ đột phá về công tác giải phóng mặt bằng và đi kèm với các cơ chế về khen thưởng cũng như kỷ luật nghiêm. Tăng cường rà soát nguồn thu, bảo vệ nguồn thu để quản lý nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tiếp tục kiên định thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội./.