Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2023

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2023
Sáng ngày 07/01/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2023 đánh giá kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 12/2022; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp còn có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố…

Tháng 12/2022, UBND tỉnh bám sát nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp điều hành của Chính phủ, các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để cụ thể hóa và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2022; nắm bắt thông tin và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; đề xuất, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh. Chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung triển khai các chương trình, nhiệm vụ năm 2022 theo tiến độ, kế hoạch đề ra. Đồng thời, ngay sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Nghị quyết về giao kế hoạch đầu tư công năm 2023, Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023; ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự toán kế hoạch nhà nước cho từng đơn vị; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

 DSC_8212.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng báo cáo kết quả công tác phối hợp, chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; rà soát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết đã ban hành, nắm bắt những vướng mắc, bất cập để đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật và phát huy hiệu quả.

Để chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công, chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến về các nội dung dự kiến trình kỳ họp.

DSC_8220.jpg 

​Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn điều hành thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; công tác phối hợp chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tập trung làm rõ kết quả đạt được của Thường trực HĐND tỉnh; chất lượng khám chữa bệnh của một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; hoạt động giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tổ đại biểu HĐND tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; ý kiến, kiến nghị của cử tri …

DSC_8186.jpg 

​Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy kết luận phiên họp

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự phiên họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phối hợp công tác. Trong đó: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án đầu tư công đảm bảo các yêu cầu tiến độ giải ngân theo kế hoạch; tích cực chỉ đạo xem xét, giải quyết hiệu quả những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm. Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai tới các tổ chức thành viên tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong việc tham gia góp ý, xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh có tác động đến Nhân dân. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, bảo đảm việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đưa nghị quyết phát huy hiệu quả; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện theo luật định. 

Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. UBND tỉnh tập trung khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong việc đề xuất, chuẩn bị các nội dung tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh. Tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, thực hiện từng bước việc bố trí đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại địa bàn không phải nơi ứng cử để tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri. Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Các cơ quan, đơn vị tập trung quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường thanh tra, kiểm tra đảm chất lượng và giá cả hàng hóa, dịch vụ cung ứng, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trong dịp Tết; tập trung chỉ đạo đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn dịp trước, trong và sau tết để Nhân dân được đón tết cổ truyền với không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm./.​