Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Ngày 24/9/2021, Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 2247/VPUB-TTPVHCC về việc Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đang tải toàn văn Công văn.
Xem chi tiết Công văn tại đây!​ Tiep nhan ho so TTHC.pdf