Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 26/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2591/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 05/9/2022 và Kết luận Phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19); các văn bản của Bộ Y tế về tăng cường tiêm chủng và phòng, chống dịch Covid-19 (Văn bản số 4968/BYT-DP ngày 13/9/2022, Thông báo số 1210/TB-BYT ngày 15/9/2022, Văn số 5199/BYT-DP ngày 22/9/2022), chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh tại các Hội nghị giao ban tuần, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Y tế

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo mục tiêu đề ra của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; tiếp tục rà soát số lượng và đề xuất nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em thuộc nhóm tuổi từ 06 tháng tuổi đến dưới 05 tuổi trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và phù hợp thực tế tại địa phương; theo dõi chính xác tỷ lệ bao phủ vắc xin tại địa phương; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục cập nhật và chuẩn hóa kịp thời dữ liệu tiêm chủng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế, nhân lực phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân theo quy định, hướng dẫn của các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức mua sắm, đấu thầu bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế do vướng mắc về thủ tục, quy định và do thiếu trách nhiệm.

- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, hướng dẫn thực hiện thu chi, sử dụng, thanh toán kinh phí phòng, chống dịch đúng quy định; đồng thời nắm bắt tư tưởng và động viên cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh kịp thời.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng phương án phù hợp, hiệu quả đối với số lượng trẻ em mắc Covid-19 có thể tăng khi bước vào năm học mới.

- Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, nhất là tuyên truyền Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với ngành Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo mục tiêu đề ra bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, đúng hướng dẫn của ngành Y tế; tiếp tục rà soát số lượng và đề xuất nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em thuộc nhóm tuổi từ 06 tháng tuổi đến dưới 05 tuổi trên địa bàn theo hướng dẫn của ngành Y tế và phù hợp thực tế tại địa phương.

3. Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan báo chí, chính quyền các cấp theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác./.​