Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Doanh nghiệp tư nhân huyện Kim Bảng

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Kim Bảng  
Doanh nghiệp tư nhân huyện Kim Bảng

1. Cơ sở sản xuất Sơn Như Ý

Trụ sở: Kim Bảng
Ngành nghề
: Sản xuất sơn
Giám đốc: Nguyễn Quốc Ý – 1936
Vốn điều lệ: 250 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000003, ngày cấp: 1/8/2000

2. DNTN Ánh Nguyệt

Trụ sở: Xóm 3, xã Ba Sao, Kim Bảng
Ngành nghề: Kinh doanh xăng dầu
Giám đốc: Nguyễn Thị Lan - 8/9/1955
Vốn điều lệ: 1.100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000031, ngày cấp: 17/7/2003
Điện thoại: 828-542

3. DNTN Bảo Anh

Trụ sở: Xóm 4, xã Ba Sao, Kim Bảng
Ngành nghề: Kinh doanh xăng dầu
Giám đốc: Lý Hoàng Điệp - 13/3/1937
Vốn điều lệ: 100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000039, ngày cấp: 8/9/2003
Điện thoại: 828-161

4. DNTN Cường Hưng

Trụ sở: QL38 xã Nguyên Úy, Kim Bảng
Ngành nghề
: Kinh doanh xăng dầu
Giám đốc: Nguyễn Quốc Sự - 12/2/1957
Vốn điều lệ: 100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000040, ngày cấp: 8/9/2003
Điện thoại: 824-107

5. DNTN Hải Đăng

Trụ sở: Lạc Nhuế, Đông Hóa, Kim Bảng
Ngành nghề
: Sản xuất đồ gỗ, xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Duy Hải – 1960
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000005, ngày cấp: 9/3/2001
Điện thoại: 820-428 

6. DNTN Hữu Nghị

Trụ sở: Nhật Tựu, Nhật Tân, Kim Bảng
Ngành nghề
: Kinh doanh xăng dầu
Giám đốc: Nguyễn Tiến Sỹ - 06/10/1973
Vốn điều lệ: 350 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000012, ngày cấp: 26/03/2002
Điện thoại: 826-139

7. DNTN Minh Đang

Trụ sở: Ngõ 4 Đường Biên Hòa Ngọc Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Thương mại dịch vụ
Giám đốc: Nguyễn Thu Đang -12/2/62
Vốn điều lệ: 600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000007, ngày cấp: 1/10/2001
Điện thoại: 820-187

8. DNTN Minh Thắng

Trụ sở: Thị trấn Quế, Kim Bảng
Ngành nghề: Đại lý xăng dầu, vật liệu xây dựng
Giám đốc: Đặng Văn Quyết
Vốn điều lệ: 250 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001798, ngày cấp: 24/12/1998 

9. DNTN Minh Thuận

Trụ sở: Do Lễ, Liên Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề: Khai thác chế biến đá
Giám đốc: Đoàn Văn Thuận - 28/6/1971
Vốn điều lệ: 100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000024

10. DNTN Mười Trung

Trụ sở: Xóm Đồng Hoàng Tây, Kim Bảng
Ngành nghề
: Sản xuất mỹ nghệ từ song mây trúc
Giám đốc: Vũ Xuân Mười - 28/3/1972
Vốn điều lệ: 100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000042, ngày cấp: 25/10/2003 

11. DNTN Nghiên Hương

Trụ sở: Đường 21 Thi Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Đại lý xăng dầu
Giám đốc: Hoàng Minh Trúc
Vốn điều lệ: 100 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 001711, ngày cấp: 11/11/1997 

12. DNTN Ngọc Lan

Trụ sở: Xóm 3, Thị Sơn, Kim Bảng
Ngành nghề
: Kinh doanh xăng dầu
Giám đốc: Nguyễn Thị Lan - 08/9/1955
Vốn điều lệ: 600 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000029, ngày cấp: 8/5/2003
Điện thoại: 852-701

13. DNTN Tuấn Huê

Trụ sở: Xóm 6, xã Đồng Hóa, Kim Bảng
Ngành nghề
: Kinh doanh xăng dầu
Giám đốc: Mai Văn Tuấn - 12/2/1970
Vốn điều lệ: 250 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0601000038, ngày cấp: 28/8/2003
Điện thoại: 820-424