Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Xưởng Cơ khí Minh Quang

Dự án Xưởng Cơ khí Minh Quang

1. Tên dự án: Dự án Xưởng Cơ khí Minh Quang

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Minh Quang

 3. Mục tiêu chính: Đầu tư xây dựng xưởng cơ khí với quy mô sửa chữa, bảo dưỡng: Ô tô, máy xúc lật, máy ủi, dây chuyền chế biến vật liệu xây dựng, tạo doanh thu cho công ty và cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho người lao động

 4. Địa điểm đầu tư: Thị Trấn Kiện Khê - H.Thanh Liêm

5. Tổng mức đầu tư: 5,470 tỷ

6. Thời gian thực hiện: 2014-2015

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Công ty

8. Tình trạng dự án: Đang triển khai

Xem chi tiết thông tin dự án