Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Hội chợ thương mại 2007

UBND các huyện, thành phố Huyện Bình Lục  
Tổ chức Hội chợ thương mại 2007

Nhằm tăng cường công tác xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm ở địa phương, huyện Bình Lục đã phối hợp với Công ty TNHH quảng cáo và Hội chợ quốc tế PDK tổ chức Hội chợ thương mại từ ngày 22 đến 27 tháng 3 năm 2007. Đây là năm đầu tiên huyện Bình Lục tổ chức hội chợ thương mại với quy mô 120 gian hàng, bao gồm 80-90 gian hàng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp, cá nhân trong huyện và 30-40 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc với nhiều hàng hóa phong phú phục vụ người tiêu dùng