Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2022

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2022
Ngày 28/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3630/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2022.
Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./. KH 3630 - TTDN nam 2022.pdf