Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2023

Tin theo lĩnh vực Thông tin đối ngoại  
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2023
Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 3485/KH-UBND công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2023.
Xem chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây -KH 3485 - TTDN 2023.pdf