Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ủy quyền cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và chứng...

Quyết định về việc ủy quyền cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 28/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây 981.QD_0001.pdf