Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid- 19 đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid- 19 đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày 03/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1351/KH-UBND về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid- 19 đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem chi tiết tại đây.