Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toàn tỉnh đã tổ chức được gần 1.000 cuộc thanh, kiểm tra về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Toàn tỉnh đã tổ chức được gần 1.000 cuộc thanh, kiểm tra về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 05 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 994 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 45 cuộc thanh tra chuyên ngành, 205 cuộc thanh tra liên ngành và 744 cuộc kiểm tra. Thực hiện truy thu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN được 486,4 triệu đồng; thu hồi tiền chi chế độ tử tuất, ốm đau, thai sản không đúng quy định 371,3 triệu đồng; xuất toán 447 triệu đồng chi sai BHYT; xử phạt vi phạm hành chính 23 đơn vị với số tiền 547 triệu đồng…
Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý kịp thời những tồn tại, sai sót; kiến nghị thu hồi về quỹ BHXH và xuất toán chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định góp phần giảm tình trạng trốn đóng BHXH cho người lao động và tình trạng nợ BHXH kéo dài, từng bước tạo được niềm tin của nhân dân về thực hiện công bằng xã hội trong lĩnh vực BHXH, BHYT./.
Theo Báo Hà Nam