Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng thăm và làm việc tại Hà Nam

 
Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng thăm và làm việc tại Hà Nam
Chiều ngày 09/7/2019, đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Hà Nam về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cùng đi với đoàn còn có ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng của Trung ương…

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố…

IMG_9580-1a.jpg

Các đại biểu thăm nhà máy chế biến thịt của Tập đoàn Masan tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV (huyện Duy Tiên)

Theo báo của Tỉnh ủy Hà Nam, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng các chương trình công tác, quy chế làm việc, các nghị quyết chuyên đề để tập trung cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã xác định. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 05 nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương. Đồng thời tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của trung ương vào thực tiễn địa phương đảm bảo kịp thời, phù hợp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Năm 2018, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ từ cấp cơ sở và tổ chức hội nghị Tỉnh ủy mở rộng đánh giá, kiểm điểm kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để đánh giá các kết quả đã đạt được, nhìn nhận rõ những nội dung còn tồn tại, hạn chế, chưa đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra, từ đó xác định 04 nhóm nhiệm vụ, 04 nhóm giải pháp cần tập trung trong nửa cuối nhiệm kỳ.

IMG_9567-1a.jpg

Các đại biểu thăm nhà máy chế biến thịt của Tập đoàn Masan tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 3.298 đảng viên, trong đó đoàn viên thanh niên chiếm trên 70%, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và chương trình cụ thể cho từng năm; đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng cấp dưới xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm đảm bảo trọng tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 1.842 tổ chức đảng và 2.179 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.309 lượt tổ chức Đảng và 2.128 lượt đảng viên; cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 528 đảng viên.

Đến nay, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 14/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, trong đó nổi bật là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao bình quân trên 11%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 9,6%; công nghiệp - xây dựng đạt 61,2%; dịch vụ đạt 29,2%. Thu ngân sách tăng cao, bình quân giai đoạn 2016 - 2018 tăng trên 30%/năm, dự kiến năm 2019 đạt trên 8.700 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người dự kiến năm 2019 đạt 64,2 triệu đồng/người. Giá trị sản xuất nông nghiệp 3 năm (2016 - 2018) tăng bình quân 1,1%/năm. Giá trị sản xuất trong các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu sản xuất ngoài trời đạt 1.200 triệu đồng/ha/năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông, đường trục chính nội đồng. Hết năm 2018, toàn tỉnh có 91/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04/06 huyện, thành phố đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2019, phấn đấu toàn tỉnh có 100% các xã, huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và mỗi huyện, thành phố triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 14,4%/năm; kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng bình quân 30,6%. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 901 dự án đầu tư còn hiệu lực trong đó có 270 dự án FDI và 631 dự án trong nước. Thương mại - dịch vụ duy trì tốc độ phát triển khá, tạo động lực quan trọng cho phát triển công nghiệp và đô thị, giai đoạn 2016 - 2018 tốc độ tăng trưởng thương mại - dịch vụ bình quân đạt 15,81%/năm. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu xã hội; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thiết chế văn hóa tiếp tục được triển khai sâu rộng; tình hình an ninh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân được nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững.

IMG_9670-1a.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu trong đoàn công tác đã dành nhiều thời gian để trao đổi về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời kiến nghị, chia sẻ và đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm và làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Hà Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan trung ương để tỉnh ngày càng phát triển.

IMG_9665-1a.jpg

Ủy viên Bộ Chính trị , Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị trên cơ sở những thành tựu đã đạt được Hà Nam cần tiếp tục nghiên cứu và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh; bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội phải coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp nhất là khâu lựa chọn nhân sự. Bên cạnh việc phát huy thế mạnh tiềm năng nổi trội, Hà Nam cần đẩy mạnh đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời chú ý làm tốt công tác quản lý đất đai, nguồn khoáng sản, bảo vệ môi trường và cảnh quan. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm giữ vững an ninh, quốc phòng.

Trước đó buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đi thăm Nhà máy Chế biến thịt của Tập đoàn Masan tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV (huyện Duy Tiên) và thăm Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhân Khang, xã Xuân Khê (huyện Lý Nhân)./.

Tin liên quan