Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Hà Nam và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gia...

Tin theo lĩnh vực Đoàn thanh niên  
Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Hà Nam và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2016 - 2022; ra mắt phần mềm quản lý đoàn viên và phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Sáng ngày 09/5/2018, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh đã diễn ra hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Hà Nam và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2016 - 2022; ra mắt phần mềm quản lý đoàn viên và phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Dự hội nghị có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Trọng Đại - Ủy viên Trung ương Đoàn - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; ông Trần Ngọc Nam - Ủy viên Trung ương Đoàn - Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hà Nam; ông Cao Đức Đồng - Trưởng đại diện VNPT tại Hà Nam - Giám đốc VNPT Hà Nam; bí thư, phó bí thư các đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn; bí thư các đoàn trực thuộc huyện, thành đoàn…

IMG_0598.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2016 - 2022 quy định về việc phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quy chế bao gồm các nội dung chính: Phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết tập hợp thanh niên; phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh của tổ chức Đoàn; phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần; phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách, giám sát phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi; phối hợp công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên nhi đồng, thực hiện pháp luật về trẻ em.

IMG_0600.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm khẳng định mục tiêu của quy chế phối hợp là thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sức mạnh của tuổi trẻ để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới Tỉnh đoàn tiếp tục chủ động, triển khai kế hoạch hàng năm, phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tập hợp đoàn kết thanh niên, đoàn viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định UBND tỉnh sẽ cam kết thực hiện nghiêm các nội dung trong quy chế.

Tại hội nghị, đại diện VNPT Hà Nam đã giới thiệu khái quát phần mềm quản lý đoàn viên và phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

IMG_0608.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm và Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam ký kết quy chế phối hợp

IMG_0622.jpg

Ra mắt phần mềm quản lý đoàn viên và phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm