Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Di tích lịch sử văn hóa trên đất Hà Nam

Lịch sử - Văn hóa Di tích lịch sử - văn hóa  
Di tích lịch sử văn hóa trên đất Hà Nam
Trong quá trình sống, con người Hà Nam đã thể hiện những nỗ lực mạnh mẽ trong việc không ngừng khám phá những bí ẩn vĩ đại của thiên nhiên và của chính bản thân mình. Những khám phá của họ, trong một mức độ nào đó, được chưng cất và đúc kết lại trong các di tích. Theo thống kê của Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nam năm 2000, trên địa bàn Hà Nam còn lưu giữ được 1269 di tích các loại: di tích khảo cổ, lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật và các danhlam thắng cảnh. Số liệu thống kê cụ thể như sau:
  • Thị xã Phủ Lý: 20
  • Huyện Duy Tiên: 248
  • Huyện Kim Bảng: 176
  • Huyện Thanh Liêm: 210
  • Huyện Lý Nhân: 317
  • Huyện Bình Lục: 298