Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Cầu Thanh Hương tại Km2+200 trên đường ĐH.09- huyện Thanh Liêm

Dự án Cầu Thanh Hương tại Km2+200 trên đường ĐH.09- huyện Thanh Liêm

 

1. Tên dự án: Cầu Thanh Hương tại Km2+200 trên đường ĐH.09- huyện Thanh Liêm 

2. Mục tiêu: Xây  dựng cầu mới BTCT thay thế cầu cũ bị sập nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông và nâng cao năng lực vận tải của tuyến đường ĐH.09.

3. Lĩnh vực: Xây dựng cơ bản

4. Loại dự án: Công trình giao thông

5. Thời gian thực hiện: Từ Quí I đến Quí IV năm 2012.

6. Tổng mức đầu tư: 3.985.368.000đồng

7. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và ngân sách tỉnh hỗ trợ. 

8. Tình trạng dự án: Đã bàn giao đưa vào sử dụng

Xem tiếp