Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Xây dựng nông thôn mới  
Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
Sáng ngày 22/10/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hà Thị Minh Tâm - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh; thành viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh…
DSC_7890.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng NTM đến năm 2020 của tỉnh Hà Nam. Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện đã ban hành các nghị quyết, quyết định, hướng dẫn chỉ đạo điều hành, các cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng NTM cho từng giai đoạn và qua các năm cụ thể. 10 năm qua, phong trào chung sức xây dựng NTM được triển khai rộng khắp, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sức lan tỏa ở tất cả các địa phương. Diện mạo nông thôn được đổi mới, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng. Chương trình đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao đời sống cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và phát triển kinh tế, xã hội. Đời sống và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn từng bước được thu hẹp. Trên địa bàn tỉnh có 83/83 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 6/6 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Giai đoạn tới, Hà Nam sẽ tiếp tục xây dựng NTM theo hướng nâng cao toàn diện chất lượng các tiêu chí; xây dựng nông thôn Hà Nam có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khang trang, hiện đại; xây dựng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, Hà Nam có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao kiểu mẫu, 35 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao (trong đó có 8 - 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu). 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia về kết quả xây dựng NTM đến năm 2020 của tỉnh Hà Nam. Theo đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã nhất trí với báo cáo kết quả, đồng ý đề nghị công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 và đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình các bộ, ngành trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020. UBND tỉnh không nhận được ý kiến không đồng ý của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đối với việc đề nghị công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020. 

DSC_7900.jpg
Đại biểu bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành chương trình xây dựng NTM năm 2020

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn một số kết quả đạt được, những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Sau khi thống nhất các nội dung, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam đã bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành chương trình xây dựng NTM năm 2020. Kết quả, 100%  số phiếu nhất trí đồng ý đề nghị xét, công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

DSC_7910.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Nam tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh sau khi tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh rà soát, tổng hợp số liệu lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân. Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn các địa phương về xử lý thu gom rác thải. Các sở có liên quan tiếp tục phối hợp rà soát số nợ đọng xây dựng cơ bản. Các hội, đoàn thể chính trị tiếp tục vận động hội viên tham gia cải tạo cảnh quan môi trường, nhân rộng các mô hình thu gom xử lý rác thải tại hộ dân. UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục vận động Nhân dân xây dựng NTM, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng và cải tạo đường hoa nông thôn; chỉnh trang, tu sửa nhà văn hóa thôn/xóm để đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của người dân; giữ gìn an ninh trật tự./.