Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX

Tin tức - Sự kiện Tin theo lĩnh vực  
Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX
Chiều ngày 10/6/2022, tại hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thảo luận, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Đồng chủ tọa có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

IMG_9801.jpg

Chủ tọa kỳ họp

Dự kỳ họp có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

Khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy -cho biết: Ngày 20/5/2022, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 450 thông báo chính thức việc bố trí vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho 02 dự án, gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL.1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với đường QL.21A, QL.21B, đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình; kết nối hai di tích quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và Khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần (tỉnh Nam Định). Dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo nâng cấp và mua sắm trang thiết bị trường Cao đẳng nghề Hà Nam. Để bảo đảm hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/6/2022 và giải quyết các nhiệm vụ phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 7 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa 19 để xem xét, thảo luận, thông qua các Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe thành viên UBND tỉnh trình bày 04 tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết; Thường trực HĐND tỉnh trình bày 01 tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

 

IMG_8283.jpg 

Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại kỳ họp

IMG_8295.jpg

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Trên cơ sở xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh và của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 05 nghị quyết để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Cụ thể: Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với QL21A, QL21B đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội – Ninh Bình; kết nối di tích quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần (tỉnh Nam Định). Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị trường Cao đẳng Nghề Hà Nam. Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Nam. Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Hà Nam. Nghị quyết xác nhận kết quả giải quyết của Thường trực HĐND tỉnh về những nội dung phát sinh giữ hai kỳ họp HĐND tỉnh. 

IMG_9781.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu bế mạc kỳ họp

      

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đánh giá cao sự nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh. Kỳ họp đã thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua 04 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết xác nhận kết quả giải quyết của Thường trực HĐND tỉnh về những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Đây là những nội dung quan trọng để triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách phát sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đề nghị: UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện, chỉ đạo các cấp, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua đảm bảo kịp thời, hiệu quả nhất là hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo đúng quy trình, quy định của pháp luật để triển khai đầu tư, thi công các dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát, cân đối nguồn lực đầu tư công ở các cấp ngân sách, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo bố trí vốn cho các dự án theo kế hoạch bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, của tỉnh theo kế hoạch đề ra; tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

         Tập trung chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ, quy trình, quy định.

         Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành; các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành; theo dõi sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư công, kịp thời phát hiện, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

          Các vị đại biểu HĐND tỉnh trên cương vị công tác của mình tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người Đại biểu Nhân dân; gắn bó chặt chẽ với Nhân dân; tuyên truyền bằng hình thức phù hợp nhất là công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các chủ trương, nghị quyết HĐND tỉnh về các dự án đầu tư công đã ban hành, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

         Thành công của kỳ họp khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng các nghị quyết cụ thể, sát thực. Đồng thời thể hiện sự chủ động của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HJĐND tỉnh với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Phạm Nga​