Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế, giấy phép liên vận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến qu...

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế, giấy phép liên vận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến quốc gia
Để giảm thời gian nộp hồ sơ và tạo thuận lợi cho các đơn vị vận tải hoạt động vận tải quốc tế, Sở Giao thông vận tải Hà Nam ban hành Công văn Số 2030/SGTVT-QLVT,PT&NL thông báo tới các đơn vị hoạt động vận tải đường bộ quốc tế về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ, giấy phép liên vận và giấy phép vận tải đối với vận tải liên vận Việt Nam -Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào  và vận tải CLV trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại trang: vnsw.gov.vn (tài liệu hướng dẫn sử dụng: truy cập trang vnsw.gov.vn - “Triển khai cơ chế một cửa quốc gia...” - “Bộ Giao thông vận tải” - doanh nghiệp click vào tên thủ tục để tải tài liệu liên quan).
Xem chi tiết tại đây! CV 2030.pdf