Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm năm 2022, tỉnh Hà Nam

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch  
Phê duyệt phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm năm 2022, tỉnh Hà Nam
Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND phê duyệt phương án bảo hộ đê trọng điểm năm 2022, tỉnh Hà Nam.

Theo quyết định, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức thực hiện phương án, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và các điều kiện đảm bảo thực hiện phương án theo phương châm 4 tại chỗ; kịp thời huy động lực lượng, vật tư, phương tiện hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai khi vượt quá khả năng của các địa phương theo quy định pháp luật.

Xem chi tiết Quyết định số 769/QĐ-UBND tại đây!

Xem chi tiết phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm năm 2022, tỉnh Hà Nam tại đây!​

769.QD_0001.pdf