Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm s...

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Ngày 11/10/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải toàn văn Quyết định và Quy định kèm theo.
Xem chi tiết tại đây!
Quy che.pdf