Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 15/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1808/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết Công văn tại đây./. 13.7.Tăng cường PC dịch TH 4114,194,192,14,3631,3652,805.pdf