Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số79/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Thông tư số79/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 30/12/2022, BộTài chính đã ban hành Thông tư số 79/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành.
Xem chi tiết tại đây 79-btc.pdf