Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh

Triển khai phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh
Bệnh Đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng gây dịch, ghi nhận ca bệnh đầu tiên trên người vào năm 1970, bệnh lưu hành chủ yếu ở Trung Phi và Tây Phi. Tuy nhiên từ tháng 5/2022 đến nay, dịch Đậu mùa khỉ có diễn biến bất thường, đã ghi nhận dịch tại nhiều quốc gia trên thế giới và đã có trường hợp tử vong. Ngày 23/7/2022, WHO công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế đối với bệnh Đậu mùa khỉ.

          Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Đậu mùa khỉ và Văn bản số 1002/TB-BYT ngày 02/8/2022 của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ, ngày 24/8/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2266/UBND-KGVX về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu:

          1. Sở Y tế ban hành văn bản hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, đôn đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ; Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

- Theo dõi, cập nhật thông tin, diễn biến dịch bệnh và bám sát chỉ đạo của Trung ương để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng về y tế với bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Đẩy mạnh giám sát dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý hiệu quả các ca bệnh không để lây lan ra cộng đồng, chú ý các trường hợp có triệu chứng, tiếp xúc với người nghi ngờ, mắc bệnh; tập huấn cho cán bộ y tế ở các tuyến về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, chăm sóc, điều trị, phòng, chống lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ; chuẩn bị, bố trí thuốc, trang thiết bị, vật tư, nhân lực phù hợp để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tiếp nhận và điều trị ca bệnh.

- Chỉ đạo phối hợp: Giữa ngành Y tế với ngành Nông nghiệp trong phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người; giữa ngành Y tế với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan trong giám sát, phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ người nhập cảnh, nhất là người nhập cảnh từ các nước có ghi nhận ca bệnh.

          - Cung cấp tài liệu tuyên truyền, văn bản hướng dẫn phòng, chống dịch tới các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí tuyên truyền trên địa bàn tỉnh để quán triệt, truyền thông rộng rãi tới các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thiết lập và thông báo địa chỉ đường dây nóng hoặc nơi tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ liên quan phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ.

          2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan trong việc phòng, chống dịch bệnh từ động vật hoang dã, đặc biệt là nhóm động vật có nguy cơ lây nhiễm cao với bệnh Đậu mùa khỉ; đào tạo, tập huấn, chia sẻ thông tin, phối hợp tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch, chia sẻ mẫu bệnh phẩm (nếu có), triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

          3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam chủ động phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch Đậu mùa khỉ để người dân chủ động, tự giác thực hiện phòng, chống dịch, đến cơ sở y tế khám, tư vấn và điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh.

          4. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

          5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để người dân tham gia phòng, chống dịch đúng hướng dẫn.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Quán triệt, tuyên truyền đa dạng các hình thức, nhất là trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Y tế. Bố trí kinh phí và chỉ đạo chính quyền cơ sở bố trí kinh phí phục vụ hoạt động phòng, chống dịch bệnh đảm bảo đúng quy định, phù hợp tình hình tại địa phương.

- Chỉ đạo tổ chức giám sát, phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ mắc Đậu mùa khỉ để xử lý theo đúng hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế, không để lây lan ra cộng đồng.

          UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./.  ​