Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn khảo sát của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm việc tại tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Đoàn khảo sát của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm việc tại tỉnh Hà Nam
Sáng ngày 19/4/2019, Đoàn khảo sát của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII do ông Nguyễn Hòa Bình -  Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Hà Nam nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kết quả thi hành Điều lệ Đảng.
Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông  Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy…
dai-bieu-thao-luan-sua.jpg
Đại biểu thảo luận tại buổi khảo sát
Đảng bộ tỉnh Hà Nam có 10 đảng bộ trực thuộc, với 584 tổ chức cơ sở đảng, 116 đảng bộ xã, phường, thị trấn; 315 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính sự nghiệp; 113 tổ chức cơ sở đảng thuộc các loại hình doanh nghiệp và 47 chi, đảng bộ quân đội, công an. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 2.530, tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ là 50.459. Với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.   
Về kết quả thi hành Điều lệ Đảng, do làm tốt công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của trung ương nên đội ngũ đảng viên của Hà Nam luôn giữ vững được tiêu chuẩn đảng viên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đổi mới… Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo của trung ương, thực hiện thành lập, giải thể, sáp nhập, sắp xếp lại tổ chức đảng ở cơ sở, đảm bảo đồng bộ với sự sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Hệ thống tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh hiện nay khá phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ, phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng.  
Cũng tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Huyện ủy Kim Bảng báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; việc thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ huyện Kim Bảng.
Các thành viên trong đoàn công tác cũng thảo luận với lãnh đạo tỉnh Hà Nam về công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện Điều lệ Đảng: Một số cách làm sáng tạo, mô hình hay có hiệu quả của tỉnh Hà Nam; công tác đánh giá cán bộ, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; vấn đề đoàn kết trong Đảng…
ong-binh-sua.jpg
Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận buổi khảo sát 
Kết luận buổi khảo sát, ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đánh giá cao những kết quả Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là động lực quan trọng để tỉnh Hà Nam hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Những thành quả mà Hà Nam đạt được đã góp phần quan trọng cho sự ổn định, phát triển của đất nước. Tỉnh Hà Nam cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho những bước tiến của tỉnh trong nhiệm kỳ tiếp theo. 
bac-khang-sua.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tiếp thu ý kiến tại buổi khảo sát​
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn công tác cũng như ý kiến kết luận của Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Tỉnh Hà Nam sẽ hoàn thiện báo cáo gửi trung ương đúng thời gian quy định.