Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Hội nghị trực tuyến triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
Sáng ngày 07/02/2020, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo VNPT Hà Nam; cán bộ, công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND tỉnh…

DSC_4668.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay đã có 95/95 đơn vị (100%) các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó, 65 đơn vị kết nối thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh, 30 đơn vị kết nối trực tiếp phần mềm Quản lý văn bản với Trục liên thông văn bản quốc gia. 

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ khai trương (ngày 12/3/2019), tính đến ngày 04/02/2020, gần 1,25 triệu văn bản (trong đó: 298 nghìn văn bản gửi; 945 nghìn văn bản nhận) được gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trong tháng thứ 10 so với tháng đầu tiên vận hành đã tăng gấp 02 lần. Hiện tại, 09/22 bộ, cơ quan, 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tính đến ngày 05/02/2020 đã có hơn 41.594 tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia (trong đó 221 tài khoản của doanh nghiệp); 12,7 triệu lượt truy cập; hơn 664 nghìn hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó 6.380 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng được xử lý thành công. Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận, xử lý hơn 4.100 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ 3.641 cuộc gọi qua Tổng đài hỗ trợ (18001096).

Về chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, đến nay đã có 18/22 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành thông tư quy định chế độ báo cáo theo phương án được phê duyệt; 38/63 địa phương ban hành quyết định, quy định chế độ báo cáo theo phương án đơn giản hóa, trong đó có Hà Nam.

Về tình hình triển khai hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông xây dựng, chuẩn hóa quy trình tổng thể của hệ thống, quy trình liên thông chế độ báo cáo; quy trình chia sẻ dữ liệu báo cáo…; xây dựng phần mềm hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; xây dựng, hoàn thiện tính năng nâng cao của Bảng hiển thị trực quan tình hình biến động các chỉ số kinh tế - xã hội phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Việc đưa vào triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác báo cáo; chuẩn hóa công tác báo cáo; giảm thời gian, chi phí thực hiện báo cáo. Theo lộ trình, trong tháng 3/2020, Chính phủ sẽ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã giới thiệu Dự án Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (GIRS); hướng dẫn xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; thống kê quy định về hoạt động kinh doanh trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

DSC_4659.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chưa ban hành thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo cần khẩn trương rà soát chế độ báo cáo hiện nay để chuẩn hóa. Với các địa phương đã ban hành cần tiếp tục rà soát, phát hiện kịp thời bất cập, hạn chế để chuẩn hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương lọc bỏ những văn bản, báo cáo không cần thiết, chuẩn hóa dữ liệu để có Hệ thống báo cáo chuẩn nhất, hướng tới báo cáo 04 cấp chính quyền từ trung ương, tỉnh, huyện, cơ sở. Đồng thời, căn cứ chế độ báo cáo đã chuẩn hóa, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện số hóa, điện tử hóa báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo và thực hiện kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ./.