Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 16/10/2020, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Dự buổi lễ có ông Phạm Hùng Thắng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; ông Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; giảng viên và 64 học viên thuộc 19 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
toan-canh-hng.jpg
Đại biểu dự lễ bế giảng

Trong thời gian từ ngày 12/10 - 16/10/2020, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về các chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, giúp các học viên hiểu được quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp học đã  vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức lý luận và thực tiễn để áp dụng vào công việc cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị. Quá trình học tập, các học viên đã chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp học; nghiên cứu, tìm hiểu nội dung các bài học, vận dụng vào thực tiễn công việc được giao tại các cơ quan, đơn vị. Kết quả: 100% bài viết thu hoạch đạt yêu cầu. Trong đó, số bài đạt điểm giỏi đạt 45,3%; 50% số bài đạt điểm khá.

ong-thang-pb.jpg
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phạm Hùng Thắng phát biểu tại lễ bế giảng

Phát biểu tại lễ bế giảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phạm Hùng Thắng biểu dương và ghi nhận kết quả lớp học đã đạt được. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị ngay sau đợt bồi dưỡng, các quần chúng ưu tú tiếp tục phấn đấu rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn lý luận với thực tiễn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để sớm được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

khen-gioi.jpg
Học viên được khen thưởng tại lễ bế giảng

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức lớp học biểu dương, khen thưởng 08 học viên có thành tích xuất sắc./.