Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong v...

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Hội nghị triển khai Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam; sơ kết 6 tháng đầu năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Chiều ngày 10/8/2018, Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam; sơ kết 6 tháng đầu năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thanh Hương - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH; ông Lê Xuân Huy - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố…

Toan-canh11.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, ông Lê Xuân Huy đã triển khai Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày  06/02/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH, trong 6 tháng đầu năm 2018 Phong trào TDĐKXDĐSVH đã nhận đươc sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân. Các cấp, các ngành, đoàn thể đã lồng ghép việc thực hiện từng phong trào cụ thể vào với kế hoạch, chương trình công tác năm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Nhân dân trong toàn tỉnh tích cực đóng góp các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, tạo chuyển biến bộ mặt nông thôn qua việc đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức gần 60 buổi chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương; tổ chức 05 giải thể thao cấp tỉnh. Đội ngũ cán bộ các cấp tích cực, nhiệt tình trong công tác góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển phong trào ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh có 2.845 đám cưới được tổ chức, trong đó có 2.775 đám thực hiện nếp sống văn minh…

ông-huy.jpg

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Xuân Huy triển khai Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh

6 tháng cuối năm 2018, Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH đề ra nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền, lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án đã đề ra; tổ chức hướng dẫn việc thực hiện phong trào các cấp; kiểm tra, chấm điểm thi đua của Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố về phong trào và công tác gia đình các cấp năm 2018; Ban Chỉ đạo phong trào các huyện, thành phố đồng loạt tiến hành việc kiểm tra các đơn vị đăng ký xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong tháng 10 năm 2018./.