Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công thương Tỉnh Hà Nam phối hợp với UBND huyện Kim Bảng tổ chức khai mạc hội chợ thương mại năm 2018

Tin theo lĩnh vực Công thương  
Sở Công thương Tỉnh Hà Nam phối hợp với UBND huyện Kim Bảng tổ chức khai mạc hội chợ thương mại năm 2018
Tối ngày 09-3-2018 Tại sân vận động huyện Kim Bảng, Sở Công thương Tỉnh Hà Nam phối hợp với UBND huyện Kim Bảng tổ chức khai mạc Hội chợ thương mại năm 2018.