Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa, thể thao tại xã Xuân Khê, Lý Nhân

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa, thể thao tại xã Xuân Khê, Lý Nhân
Thực hiện Kế hoạch xây dựng xã điểm văn hoá nông thôn mới của Sở năm 2018, ngày 20/7/2018, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã tổ chức trao cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa, thể thao cho xã Xuân Khê, huyện  Lý Nhân.