Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Ngày 05/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Xem chi tiết tại đây KH so 23.pdf