Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 2549/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đang tải toàn văn Công văn này.
Xem chi tiết Công văn tại đây! ​ CV_2549.PDF