Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam  
28/09/2018
Đón tiếp nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể, chu đáo, trả kết quả sớm, tiết kiệm thời gian, chi phí… đó là đánh giá của người dân khi đến làm thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh. Những việc làm cụ thể trên đã khẳng định rõ hiệu quả của TTHCC tỉnh sau 1 năm đi vào hoạt động, tạo bước đột phá trong cải cách TTHC trên địa bàn.
28/06/2018
Sáng ngày 28/6/2018, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
04/05/2018
04 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam tiếp nhận trên 2.200 hồ sơ, đã giải quyết được được gần 1.700 hồ sơ, trong đó trước hạn trên 1.000 hồ sơ, đúng hạn trên 600 hồ sơ; đang giải quyết trên 580 hồ sơ chưa đến hạn.
23/01/2018
Thời gian qua, Hà Nam luôn chủ động và chỉ đạo quyết liệt triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) để hướng tới xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, năng động; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
123
Previous Page 1-15 Next Page