Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế công khai thông tin đợt I năm 2018 - Thời điểm 30/01/2018

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế công khai thông tin đợt I năm 2018 - Thời điểm 30/01/2018
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế đã cưỡng chế và người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng còn nợ thuế tại thời điểm ngày 30/01/2018 - đợt I năm 2018 gồm 241 doanh nghiệp.