Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Học tập, làm theo gương Bác ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Học tập, làm theo gương Bác ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên (CBĐV), công nhân lao động (CNLĐ) đăng ký việc làm theo cụ thể, thiết thực, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh (SXKD), xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DN tỉnh cho biết: Quy trình, nhiệm vụ SXKD ở các đơn vị, doanh nghiệp rất chặt chẽ, vận hành liên tục nên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy các cấp chủ động, linh hoạt trong quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 bảo đảm phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ của từng đơn vị. 

duk.jpg

Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng quà cho trẻ em mồ côi được nuôi dưỡng tại chùa Khánh Hòa, thị trấn Hòa Mạc (Duy Tiên).

Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi CBĐV, CNLĐ, BTV Đảng ủy Khối DN tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn, triển khai xây dựng mô hình điểm bảo đảm thiết thực, tránh hình thức. Cùng với đó, khích lệ CBĐV, đoàn viên, hội viên, CNLĐ tích cực tham gia phát hiện, phản ánh "Những tấm gương làm theo Bác", đăng ký thực hiện các chuyên đề hằng năm bảo đảm nội dung sát thực với điều kiện, nhiệm vụ cụ thể của DN.

Trong chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình điểm, BTV Đảng ủy Khối DN tỉnh lựa chọn 10 mô hình cấp khối; chỉ đạo ban tuyên giáo phối hợp với cấp ủy các đơn vị: Công ty cổ phần xi măng Vincem Bút Sơn, Công ty Điện lực Hà Nam, Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam tổ chức triển khai điểm, giúp cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiện liên hệ, vận dụng khi xây dựng kế hoạch, xây dựng tiêu chí cụ thể, tổ chức thực hiện và nhân rộng. 

Đến hết tháng 5/2017, các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng 30 mô hình điểm, chủ yếu tập trung vào nội dung noi theo phong cách làm việc đổi mới, khoa học của Bác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Qua một thời gian thực hiện cho thấy, nhiều đơn vị đã chọn đúng vấn đề trọng tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc triển khai mô hình nên đạt được kết quả tích cực. Các tiêu chí đề ra đều đạt và vượt, tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… chuyển biến rõ nét. 

Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính, thái độ làm việc nghiêm túc, ý thức trách nhiệm của CBĐV, CNLĐ được cải thiện, phát huy. Cụ thể, trong mô hình "Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chống lãng phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm xi măng Vicem Bút Sơn trên thị trường" (Đảng bộ Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn) đã có 10 sáng kiến, hợp lý hóa SXKD được công nhận. Điển hình như sáng kiến của CBĐV Xưởng Sửa chữa về chủ động lập kế hoạch, chuẩn bị nhân lực trong sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, tăng khối lượng giá trị công việc tự sửa chữa (giảm thuê ngoài), tiết kiệm cho công ty hàng tỷ đồng năm 2017. 

Hay như mô hình "Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Nam) đã giúp CBĐV, CNLĐ hiểu rõ mục đích, yêu cầu của việc thay đổi phong cách, thái độ làm việc, hướng trọng tâm vào giải quyết những vấn đề vướng mắc trong nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng các dịch vụ cung cấp tới khách hàng. Từ thực hiện mô hình điểm làm theo Bác, vai trò chỉ đạo, tổ chức SXKD của cấp ủy, TCĐ, tinh thần nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu được phát huy rõ nét.

Song song với triển khai thực hiện mô hình điểm, cuộc thi viết "Những tấm gương làm theo Bác" cũng được cấp ủy, TCĐ ở Đảng bộ Khối DN tỉnh đặc biệt chú trọng, qua đó khuyến khích, động viên và tạo sức lan tỏa tích cực từ những tấm gương, việc làm tốt cụ thể, bình dị ngay tại mỗi đơn vị giúp CBĐV, CNLĐ tiện liên hệ, vận dụng, học tập. 

Chỉ trong thời gian ngắn phát động đã có 300 bài viết phản ánh về những tập thể, cá nhân đang trực tiếp lao động, công tác với những hành động, việc làm thiết thực trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trong SXKD; những nghĩa cử cao đẹp, những nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước... Qua vòng sơ khảo, toàn đảng bộ có 20 bài thi chất lượng được chọn tham gia vòng chung khảo cấp tỉnh, 2 bài thi xuất sắc được nhận giải thưởng.

Việc quán triệt, tổ chức để CBĐV, CNLĐ học tập, đăng ký làm theo nội dung những chuyên đề hằng năm cũng được cấp ủy các cấp trong khối đặc biệt coi trọng. Ngay đầu tháng 3/2018, 100% cấp ủy cơ sở trong toàn đảng bộ đã hoàn thành tổ chức cho CBĐV học tập, thảo luận, nắm vững nội dung chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của CBĐV trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Từ đó, đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và học tập, làm theo Bác thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa.

Với sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của cấp ủy, TCĐ, đoàn thể các cấp trong toàn Đảng bộ Khối DN tỉnh, việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần giúp các đơn vị giải quyết hiệu quả, kịp thời những khó khăn, vướng mắc, động viên CBĐV, CNLĐ đề cao trách nhiệm, sự tự giác, ý thức kỷ luật, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu SXKD, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị./.

Theo baohanam.com.vn