Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị phổ biến và quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân, Luật Bảo vệ bí mật nhà ...

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị phổ biến và quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Sáng ngày 25/4/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến và quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Dự hội nghị có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh - Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an); Đại tá Phạm Văn Vinh - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an); lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố…

IMG_7515.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 đã thông qua 09 văn bản luật, trong đó có 03 luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự gồm: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân. Đây là những văn bản luật quan trọng, nhằm thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Các văn bản luật trên đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, không chỉ liên quan trực tiếp đến lực lượng công an, mà phạm vi bao trùm rất lớn, có những quy định liên quan trực tiếp đến các cấp, các ngành, kể cả lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời chứa đựng các quy phạm pháp luật thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm quyền con người, về công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân.

IMG_7511.jpg

Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Nguyễn Ngọc Anh giới thiệu những nội dung chính của Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm nhấn mạnh: Việc nhận thức công tác đảm bảo an ninh, trật tự là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tỉnh ủy, UBND luôn quan tâm, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đặc biệt, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh cũng quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự cho cán bộ đảng viên, báo cáo viên pháp luật các cấp để nâng cao nhận thức, trình độ và thực thi pháp luật cho cán bộ đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị, đại biểu Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp; đại biểu Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) giới thiệu những nội dung chính của Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước./.