Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Sáng 16/5/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung ương có ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư; ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự hội nghị còn có ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban  Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Tructuyen11.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Theo báo cáo đánh giá, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị trong 02 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết XII của Đảng. Trong đó, thể hiện rõ nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị… Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của nhiều cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC), đoàn viên, hội viên. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, khắp các địa bàn trong nước; nhiều CBĐV gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác… được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tại hội nghị, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố đã tham luận, trao đổi nêu lên kết quả nổi bật, những kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời phản ánh những vấn đề khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ và đề xuất giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ việc học tập làm theo Bác, tránh việc làm hình thức, nhân rộng những tấm gương làm theo Bác.  

ong-tran-quoc-vuong.jpg

Ông Trần Quốc Vượng -  Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương Bác của các cấp, ngành, địa phương thời gian qua, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân có những việc làm thiết thực theo gương Bác. Khẳng định việc thực hiện trong thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần thiết thực xây dựng Đảng vững mạnh. Đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05, đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái. Cấp ủy các cấp cần chỉ đạo đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình công tác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 5, 6, 7, khóa XII. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng gợi ý phát động phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo gương Bác ngay từ những việc nhỏ nhất như trong đám cưới, đám tang. Nên tạo phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu con người; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của CBĐV, CCVC. Cấp ủy các cấp cần tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí đổi mới nội dung, hình thức giới thiệu những tấm gương tập thể, cá nhân làm theo Bác, những mô hình, cách làm hay; chấn chỉnh những việc làm hình thức, những hành động sai trái…/.