Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm tập huấn kỹ thuật công tác phòng chống lụt bão và kỹ thuật hộ đê

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Huyện Thanh Liêm tập huấn kỹ thuật công tác phòng chống lụt bão và kỹ thuật hộ đê
Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện vừa phối hợp với hạt quản lý đê tổ chức tập huấn kỹ thuật công tác phòng chống lụt bão và kỹ thuật hộ đê năm 2018.