Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo ...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp tỉnh, năm học 2017-2018
Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và Kế hoạch số 220 ngày 28/2/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”, năm học 2017-2018, nhằm đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, từ ngày 26-30/3/2018 đã diễn ra phần trình bày và chấm sản phẩm Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp tỉnh, năm học 2017-2018 tại trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Phủ Lý