Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
22/10/2021
Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2865/UBND-KGVX về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
18/10/2021
Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1828/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
14/10/2021
Ngày 14/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1812/QĐ-UBND về việc kết thúc áp dụng giãn cách xã hội đối với một phần các phường Lê Hồng Phong, Châu Sơn, Hai Bà Trưng, Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
14/10/2021
Ngày 14/10/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2477/TB-VPUB về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
07/10/2021
Ngày 07/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
05/10/2021
Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
04/10/2021
Ngày 30/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn Khê Lôi, thôn Lương Tràng, xã Liêm tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
04/10/2021
Ngày 30/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn Phúc Nhị, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
01/10/2021
Ngày 30/9/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2600/UBND-KGVX về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Công văn.
01/10/2021
Ngày 30/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn Cương Thôn, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch
01/10/2021
Ngày 30/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư tổ dân phố số 3, số 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
01/10/2021
Ngày 30/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn 5, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
01/10/2021
Ngày 30/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với tổ 4, Tiểu khu Kiện, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
30/09/2021
Ngày 28/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc địa bàn tổ dân phố số 5, 6, 7, 8, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
30/09/2021
Ngày 28/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc địa bàn bàn thôn 4, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page