Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Hà Nam gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
UBND tỉnh Hà Nam gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019
Chiều ngày 28/01/2019, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

Dự hội nghị có ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hồng Kỳ - Tỉnh uỷ viên - Tổng Biên tập Báo Hà Nam - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, ông Trần Xuân Dưỡng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đánh giá vai trò, nhiệm vụ của cơ quan báo chí và quản lý báo chí năm 2018. Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và định hướng của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, cùng với sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát mọi diễn biến của đời sống xã hội, phản ánh kịp thời, toàn diện, hiệu quả các vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều tác phẩm báo chí còn phân tích, đánh giá, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, định hướng dư luận xã hội về các sự kiện, vấn đề thời sự của tỉnh, của đất nước; phát hiện, biểu dương kịp thời các nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, khai thác có chiều sâu các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phê phán những vụ việc tiêu cực lãng phí, các tệ nạn xã hội...

 Năm 2019, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, bám sát thực tiễn, bảo đảm thông tin kịp thời, khách quan, trung thực, chính xác, đúng định hướng, vì lợi ích của đất nước, của tỉnh. Với chủ đề tuyên truyền năm 2019 là: Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh, nhất là thực hiện 05 Nghị quyết chuyên đề gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII; tuyên truyền sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao của đất nước, của tỉnh; xây dựng xã hội lành mạnh, sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; biểu dương những điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, những thành tựu phát triển của tỉnh, của đất nước; phê phán những hành vi vi phạm; phản ánh những tồn tại, hạn chế, vướng mắc phát sinh để kịp thời khắc phục; nâng cao chất lượng chương trình, chuyên mục để tăng tính hấp dẫn đối với khán giả, độc giả. Cơ quan quản lý báo chí tiếp tục quản lý chặt chẽ, định hướng cụ thể công tác thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, đảm bảo phù hợp với sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, UBND tỉnh; theo dõi sát phản ánh của các cơ quan báo chí về tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan liên quan để kịp thời có phản hồi đối với những thông tin thiếu khách quan; tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; tiếp tục rà soát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo chí, các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân…

Đại diện các cơ quan báo chí, những người làm báo trên địa bàn tỉnh đã trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, trăn trở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động báo chí nhằm phục vụ tốt, hiệu quả cho việc tác nghiệp trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm  đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong năm 2018. Khẳng định thành quả kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh có sự đóng góp rất tích cực của các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên trên địa bàn tỉnh. Để hoạt động của các cơ quan báo chí đạt hiệu quả cao hơn nữa trong năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của tỉnh trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin và phản ánh khách quan, chính xác nhất các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, của đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền về thu hút đầu tư, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, các giải pháp thu ngân sách, sự kiện Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019… Cơ quan báo chí phải là kênh thông tin hữu hiệu tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các cơ chế của tỉnh giúp cho nhân dân hiểu tạo ra sự đồng thuận cao. Tiếp tục phát huy tính sáng tạo, đổi mới để thông tin về các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trở nên chuyên sâu hơn và thu hút hơn. Đội ngũ phóng viên, nhà báo hoạt động trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị trong hoạt động nghề nghiệp; tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước; cần bám sát cơ sở, phản ánh những mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để tỉnh kịp thời chỉ đạo khắc phục...

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

IMG_9184.jpg

Toàn cảnh hội nghị

IMG_9201.jpg

Ông Lê Hồng Kỳ - Tỉnh ủy viên - Tổng Biên tập Báo Hà Nam - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

IMG_9210.jpg

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu ý kiến tại hội nghị

IMG_9228.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu kết luận hội nghị