Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Chiều ngày 08/4/2019, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Trung ương Hội Khuyến học (HKH) Việt Nam về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành....

IMG_0003.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, kể từ khi thành lập đến nay, hệ thống tổ chức của HKH ngày càng được xây dựng và phát triển sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với tổng số 123 HKH. Ngoài ra còn có trên 1.400 chi HKH và trên 2.100 Ban Khuyến học với gần 240.000 hội viên tham gia sinh hoạt ở các cấp hội. Trong những năm qua, các cấp HKH đã phát huy vai trò tích cực trong việc học tập, đoàn kết, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; tích cực tuyên truyền, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Bên cạnh đó, HKH các cấp cũng thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng với ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng xã hội học tập, nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân địa phương.

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chủ trương chung của tỉnh đối với các hội là thực hiện sáp nhập, hợp nhất các hội có tính chất, chức năng nhiệm vụ, nội dung hoạt động tương đồng, các hội cùng đối tượng hội viên, cùng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động; thực hiện lộ trình sắp xếp, bố trí cán bộ đương nhiệm là lãnh đạo các sở, ngành kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo hội thuộc lĩnh vực sở, ngành quản lý. HKH cấp tỉnh và cấp huyện hiện vẫn bố trí chức danh lãnh đạo là cán bộ chuyên trách. Tại các xã, tỉnh khuyến khích thực hiện sắp xếp, bố trí một người kiêm nhiệm nhiều chức danh để giảm số lượng người, nâng cao phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách.

IMG_0014.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang khẳng định trong thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW trên tinh thần tạo sự chủ động cho các tổ chức hội, phù hợp với định hướng chung của trung ương. Kinh phí thường xuyên cho hoạt động các hội, trong đó có HKH từng bước thực hiện theo tinh thần tự đảm bảo kinh phí, Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí đối với những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho các hội. Đề nghị các ngành liên quan hướng dẫn các hội lập dự toán, đảm bảo hoạt động thiết thực, hiệu quả.

IMG_0006.jpg
Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam Nguyễn Thị Doan ghi nhận, biểu dương những thành tích của HKH các cấp tỉnh Hà Nam trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đối với các vấn đề liên quan tới Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các hội tự nguyện tùy theo điều kiện thực tế. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ tại cơ sở cần căn cứ vào năng lực thực tế của đội ngũ và chức năng, nhiệm vụ của hội, không nên dựa vào biên chế và kinh phí được giao để bố trí, sắp xếp. Đồng thời, nhất trí với việc giao phó chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm chức danh chủ tịch HKH của địa phương./.