Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

15/05/2018
Công khai nhu cầu mua sắm tập trung đợt 1 năm 2018
21/03/2016
Chiều ngày 18/3/2016, Sở Tư pháp tổ chức phiên đấu giá thí điểm quyền khai thác khoáng sản mỏ cát B 4.1 xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên.
15/03/2016
Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát san lấp B.4.1 tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên;
08/09/2015
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam thông báo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên bãi bồi ven sông Hồng thuộc xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên và xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 01/9/2015
12
Previous Page 1-15 Next Page